PRIVACY

Persoonsgegevens
Alle informatie wordt behandeld overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Op enkele pagina’s kunnen wij uw persoonlijke gegevens vragen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Deze informatie is nodig om een offerte te kunnen toesturen. Daarnaast zouden persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor een nieuwsbrief.

Auteursrechten
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden van de website vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De content van de website LiveCamerabewaking.nl mag niet voor commerciële doeleinden worden veranderd, gekopieerd of gedistribueerd. De website bevat afbeeldingen waarop auteursrechten van derden rusten.

© Copyright 2017 LiveCamerabewaking.nl. Alle rechten voorbehouden. LiveCamerabewaking.nl is niet aansprakelijk voor schade, welke direct of indirect ontstaat als gevolg van een website bezoek, of het afgaan op onjuiste informatie. Zie ook de algemene voorwaarden. Wij waken live over uw bedrijf of woning.